Jumat, 13 Januari 2012

DOA SEHARI HARI DALAM ALQUR'AN DAN HADIST

DOA AGAR MENJADI PEDAGANG YANG SUKSES
BISMILLAAHIRROHMAANIRROOHIIM

"ALLOOHUMMAJ'ALNII WA AULAADII TUJJAARON MUBAAROKAN SHODUUQO"

Artinya:

Ya Allah, jadikanlah aku beserta anak cucuku pedagang yang berkah dan jujur.

DOA MOHON KEBAHAGIAAN
BISMILLAHIRROHMAANIRROOHIIM

"ALLOOHUMMA INNII AS-ALUKAL FAUZA'INDAL QODHOO-I WA MANAAZILASY SYUHADAA-I WA'IISYAS SU'ADAA-I WAN NASHRU 'ALAL A'DAA"

Artinya:

Ya Allah, aku mohon kemenangan dalam hukum, tempat orang-orang syahid, kehidupan orang-orang yang bahagia, dan kemenangan dalam mengatasi musuh.
DOA MOHON PETUNJUK KEPADA ALLOH

BISMILLAHIRROHMAANIRROOHIIM

"ALLOOHUMMA INNII AS-ALUKAT TUQOO WALHUDAA WAL'AFAAFA WAL GHINAA WALMAUTA'ALALISLAAMI WAL IIMAAN"

Artinya:

Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Mu ketakwaan, petunjuk, kesucian diri, kemampuan diri, kekayaan, kematian tetap berada dalam keislaman dan keimanan.DOA SYUKUR SETELAH SELAMAT DARI BAHAYA

BISMILLAHIRROHMAANIRROOHIIM

"ALHAMDULILLAAHIL LADZII'AAFAANII MIMBAB TALAAKA BIHI WA FADHDHOLANII'ALAA KATSIIRIM MIMMAN KHOLAQO TAFDHIILA"

Artiny:

Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari bahaya yang menimpaku dan telah banyak memberikan karunia-Nya kepadaku melebihi karunia yang diberikan kepada mahluk lainnya.DOA KETIKA TERKENA MUSIBAH

INNAALILLAAHI WA INNAA ILAIHI ROOJI'UUN, ALLOOHUMMA JURNII MIN MUSHIBATII WAKHLUF LII KHOIROM MINHA"

Artinya:

Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada-Nya kami akan kembali, ya Allah berilah aku pahala dari musibah yang ku alami ini dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya.DOA MOHON TERHINDAR DARI KEFAKIRAN DAN SIKSA KUBUR

BISMILLAHIRROHMAANIRROOHIIM

"LAA ILAAHAILLALLOOHUL MALIKUL HAQQUL MUBIIN"

Artinya:

Tiada Tuhan yang wajib di sembah kesuali Allah yang mempunyai kerajaan yang haq dan yang menunjukan jalan yang lurus.


DOA MOHON DIBERI KEMUDAHAN DALAM SEGALA URUSAN

BISMILLAHIRROMAANIRROOHIIM

"ROBBI YASSIR WALAA TU'ASSIR ROBBI TAMMIM BIL KHOIR"

Artinya:

Ya Tuhanku, mudahkanlah urusan dan jangan Kau persulit, Ya Tuhanku sempurnakanlah kabaikan.


DOA MOHON DINAIKKAN PANGKAT DAN DERAJAT
BISMILLAAHIRROHMAANIRROOHIIM

"ALLOOHUMMA INNII DHO'IIFUN FAQOWWINII WA INNII DZALIILUN FA-A'IZZANII, WA INNII FAQIIRUN FA'AGHNINII YAA ARHAMARROOHIMIIN"

Artinya:

Ya Alloh, sungguh aku ini lemah, maka kuatkanlah, sungguh aku hina maka mulyakanlah, dan aku sungguh fakir mka kayakanlah, wahai Alloh yang maha penyayangDOA MOHON DIKABULKAN PERMINTAAN
BISMILLAAHIRROHMAANIRROOHIIM

"ALLOOHUMA INNAKA TA'LAM SIRRII WA ALAANIYA TII FAQBAL MA'DZIROTII"

Artinya:

Ya Alloh, Engkau mengetahui apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku niatkan, maka terimalah permohonanku.


DOA MOHON TETAP IMAN DAN ISLAM
BISMILLAHIRROHMAANIRROOHIIM

"ALLOOHUMMA ASHLIH LII SYA-NII WA TSABBITNII BIL QOULITS TSAABIT FIL HAYAATID DUN-YAA WAL AAKHIROH"

Artinya:

Ya Alloh, baguskanlah dalam setiap urusanku dan tetapkanlah aku dengan perkataan yang teguh di dunia dan akhirat.


DOA MOHON KEMAKMURAN HIDUP
BISMILLAHIRROMAANIRROOHIIM

"ALLOOHUMMAGFIRLII DZANBII WAWASSI'LII FII DAARII WABAARIK LII FII RIZQII"

Artinya:

Ya Allah, ampunilah dosaku, lapangkanlah tempat tinggal ku dan berkahilah rizki ku.

DOA MOHON KESELAMATAN

BISMILLAHIRROHMAANIRROOHIIM

"ALLOHUMMA INNII AS'ALUKAL'AFWA WAL'AAFIYATA FIDDIINI WAL AAKHIROH "

Artinya:

Ya Allah, aku mohon kepada Mu ampunan dosa dan keselamatan dalam agama, dunia dan akhiraTDOA SETELAH MAKAN

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

"ALHAMDULILLAHIL LADZI ATH'AMANAA WA SAQOONAA WAJ'ALANAA MINAL MESLIMIIN"

Artinya:

Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan telah menjadikan kami sebagai orang-orang muslim


DOA MAU MAKAN

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

"ALLOHUMMA BAARIKLANAA FIIMAA ROZAQTANAA WA QINAA 'ADZAABANNAAR"

Artinya:

Ya Allah berikanlah kami keberkahan di dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan periharalah kami dari siksa api neraka.DOA KELUAR DARI WC
BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

"ALHAMDULILLAHIL LADZI ADZHABA ANNIL ADZA WA'AAFANII"

Artinya:

Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari badanku dan membuatku sehat/


DOA MAU KE WC
BISMILLAHIRROHMAANIRROOHIIM

"ALLAHUMMA INNII A'UDZUBIKA MINAL KHUBUTSI WAL KOBAAITS"

Artinya:

Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada Mu dari segala kejahatan dan kotoran.DOA BANGUN TIDUR
BISMILLAHIRROHMAANIRROOHIIM

"ALHAMDULILLAHIL LAZDII AHYAANAA BA'DAMAA AMATANAA WAILAIHI NUSYUUR"

Artinya:

Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan (membangunkan) kami kembali sesudah kami mati(tidur) dan kepada Nya lah kami kembali.


DOA MAU TIDUR
Bismillahirrohmaanirroohiim

"BISMIKA ALLAHUMMA AHYAA WABISMIKA AMUUT"

Artinya:

Dengan nama MU Ya Allah aku hidup dan dengan nama Mu pula aku mati.


BISMILLAHIRROHMAANIRROOHIM

Kita mulai saja dengan kalimat "Bismillahirrahmanirrohiim".
Setiap kita akan melakukan suatu perbuatan harus diawali dengan membaca basmallah, karena Allah akan menuntun kita untuk berbuat kebaikan dalam setiap langkah kita. Arti kalimat "bismillahirrohmanirrohiim" yaitu:(dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Setiap kita bertemu dengan orang lain hendaknya kita memberi ucapan salam dengan mengucapkan "Assalamu alaikim warrahmatullahi wabarrokaatuh" yang artinya (selamat sejahtera bagi kalian semua, semoga kasih sayang dan karunia Allah selalu menyertai. Dan yang mendengar salam wajib menjawab salam tersebut dengan mengucapkan "Waalaikum salam warrohmatulloohi wabarrokaatuh" yang artinya (Semoga selamat sejahtera pula selalu menyertai kalian, serta selalu memperoleh kasih sayang serta karuniaNya.ADAB BERDOA

Do’a adalah hiasan bagi orang yang saleh, doa tidak bisa lepas dari diri orang yang saleh. Karena untuk jadi orang yang saleh harus taat dan rajin beribadah kepada Allah, sedangkan do’a adalah ruh atau inti dari ibadah. Bila ingin menjadi orang yang saleh kita harus membiasakan diri untuk berdo’a dalam setiap kegiatan sehari-hari. Pembacaan do’a menjadi sangat penting agar setiap pekerjaan di mudahkan oleh Allah dalam penyelesaiannya dan kita dijaga dalam lindungan Yang Maha Kuasa.

Allah senang bila kita berdo’a kepadaNya, Allah sangat senang sekali bila setiap hambaNya memohon kepadaNya karena memang tidak semata Allah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaNya dan berdo’a adalah salah satu perintah Allah yang wajib dikerjakan karena do’a merupakan inti daripada ibadah itu sendiri.

Allah bahkan sangat murka dan marah apabila ada hambaNya yang tidak mau berdo’a kepadaNya. Itu tandanya hamba yang sombong dan tidak memerlukan pertolongan Allah. Padahal Allah terus mengawasi segala apa yang kita lakukan di dalam dunia ini.

“Barang siapa yang tidak mau berdo’a kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya”

Manfaat do’a yaitu

Dapat menguatkan iman dan takwa
Membetuk budi pekerti luhur dan akhlak mulia
Do’a menjadikan kita lebih sabar, istiqomah serta teguh dalam pendirian
Do’a dapat menolak marabahaya dan musibah

5. Doa dapat membuka pintu rizki dan rahmat Allah.

6.

Sopan santun dalam berdo’a

Mengucapkan kalimat tahmid, shalawat dan diakhiri dengan membaca amiin
menghadap kiblat,kedua tangan diangkat, dan mengulang do’a sebanyak 3 kali
Khusuk dan tenang
Tidak pernah putus asa
Tidak berdo’a untuk berbuat dosa
Bersuara pelan dan ikhlas hati

Orang –orang yang dikabulkan do’anya

Bersuara pelan dan ikhlas hati
Orang yang teraniaya
Orang-orang yang sedang dalam bahaya
Kedua orang tua kepada anaknya
Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya
Orang yang berpuasa sampai tiba waktu berbuka
Seorang muslim yang mendo’akan saudaranya ang tidak ada ditempat
Orang yang bertsubat dari dosa-dosanya


RUKUN ISLAM


Bagaimana Islam membangun peradaban Umat manusia di muka bumi ini?.......

Islam memiliki 5 pilar penting dalam membangun peradaban manusia di muka bumi ini, dimana kelima pilar penting tersebut akan saling berhubungan antara satu dan lainnya. Inilah yang di maksud dengan lima pilar itu:

Membaca dua kalimah Syahadat. Yang di maksud dua kalimah shahadat yaitu kalimat "ASYHADUANLAA ILAA HA'ILLALLAH WA ASYHADUANNA MUHAMMAD DARROSULULLAH" yang artinya "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah"
Mendirikan Shalat. Yang dimaksud dengan Shalat yaitu "Suatu pekerjaan yang di awali dengan niat, berdiri menghadap kiblat, membaca takbiratul ikhrom dan seterusnya serta diakhiri dengan mengucapkan salam".
Memberikan Zakat. Memberikan sebagian harta milik kita kepada yang berhak dengan aturan yang khusus menurut syari'at Islam.
Menjalankan ibadah Puasa. Menurut ajaran Islam yang dimaksud dengan Puasa adalah Suatu perbuatan dimana seorang muslim harus menahan diri dari makan dan minum, Namun hakekatnya adalah menahan diri dari segala hawa nafsu baik jasmani maupun rohani.
Menunaikan Ibadah Haji. Yang di maksud menunaikan Ibadah Haji yaitu dengan sengaja pergi ke tanah suci Mekkah untuk melaksanakan ibadah Haji seperti umrah, Thawaf, Sa'i, melempar jumroh dan sebagainya. Jika seorang muslim telah mampu dengan segala persyaratan untuk menunaikan Ibadah Haji, maka orang tersebut wajib menunaikan Ibadah Haji tersebut.

Kelima pilar tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak dapat disahkan antara satu dengan yang lainnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar